Celjski dom

Celjski dom

Celjski dom je reprezentančna trinadstropna stavba z vogalnim okroglim stolpom. Nekdanja Nemška hiša je impozantna stavba na Krekovem trgu, zgrajena v neogotskem slogu v letih 1905 – 06, po načrtu dunajskega arhitekta Petra Pavla Branga. Postavili so jo celjski Nemci, kot protiutež slovenskemu Narodnemu domu. Vse do razpada Stare Avstrije je veljala kot družabno središče celjskega nemškega meščanstva. Po koncu prve svetovne vojne so Nemško hišo preimenovali v Celjski dom. Danes je v Celjskem domu sedež Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

Dvorane Celjskega doma so v upravljanju Zavoda Celeia Celje. Namen dogajanja v Celjskem domu je pestrejša kulturna in zabavna ponudba za Celjane in ostale obiskovalce. Možen je najem dvoran za različne namene.

Področje seminarske dejavnosti v Celjskem domu:

  • načrtovanje in organiziranje stalnih in občasnih seminarskih dejavnosti
  • načrtovanje dejavnosti za zaključene družbe, poslovne partnerje, podjetja, itd.
  • sodelovanje z izvajalci gostinskih storitev, strokovnjaki za multimedijske efekte.

Naslov: Krekov trg 3 (nasproti železniške postaje Celje)