0

Varovanje podatkov

Varstvo zasebnosti

Veljavnost, sprejem in uporaba politike varstva zasebnosti

I.
Politika varstva zasebnosti in piškotkov velja za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta visitcelje.eu šteje za uporabnika, ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik). Kupec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta sklene eno izmed pogodb (v nadaljevanju: kupec).

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov.

Ponudnik si pridružuje pravico, da kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni katerokoli določbo te Politike varstva zasebnosti in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

Varstvo osebnih podatkov oziroma zasebnosti

II.
Uporabnik se strinja, da ponudnik za namene svojega poslovanja zbira in obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je posredoval ob prijavi.

Z osebnimi podatki, zbranimi na spletnem mestu, upravlja Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje, krajše Zavod Celeia.
Vsi podatki, zbrani na spletnem mestu, se obravnavajo v skladu s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov, ki je javno dostopna na spletnem mestu in velja od 30. 9. 2019.

Ponudnik (Zavod Celeia) in njegov pogodbeni obdelovalec (Numo) osebne podatke, s katerimi se seznanita za uresničevanje razmerja med uporabnikom in ponudnikom ali v zvezi z njim, varujeta skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Namen zbiranja osebnih podatkov

III.
Ponudnik in pogodbeni obdelovalec zbirata in obdelujeta osebne podatke uporabnikov z namenom obveščanja uporabnikov o novostih in novicah, povezanih s turistično dejavnostjo destinacije Celje.

IV.
Spletno mesto zbira naslednje osebne podatke: ime in priimek; ulico, mesto in poštno številko, kraj bivanja; državo bivanja, elektronski naslov.

Pri nakupu na spletnem mestu ponujenih storitev se prav tako zbirajo naslednji podatki kupcev: želeni način dostave (osebni prevzem ali po pošti), morebitne opombe uporabnika,
število udeležencev in njihova starostna skupina, jezik vodenja, mesto odhoda.

V skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta visitcelje.eu ponudnik ne zbira podatkov, ki se nanašajo na kreditne kartice, saj te zbirajo izključno ponudniki plačevanja s kreditnimi karticami.

Upravljanje z osebnimi podatki, trajanje hrambe podatkov in njihova pogodbena obdelava

V.
Podatki se shranjujejo v bazi, ki je upravljana v skladu z uredniško politiko Zavoda Celeia in v skladu z varnostno politiko izvajalca, v času trajanja razmerja med uporabnikom in ponudnikom in še 5 let po prenehanju njunega razmerja.

Uporabnik lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih podatkov iz baze. Podatki se po izbrisu ne shranjujejo v bazi. Ponudnik o zahtevi odloči v roku osmih delovnih dni. Uporabnik poda zahtevo za izbris svojih podatkov tako, da v prejetih elektronskih novicah klikne na povezavo za odjavo s seznama prejemnikov sporočil ali pošlje zahtevo za izbris na naslov elektronske pošte info@visitcelje.eu.

VI.
Ker morajo biti vprašanja pogodbene obdelave osebnih podatkov med ponudnikom in pogodbenim obdelovalcem urejena s pisno pogodbo, ponudnik in pogodbeni obdelovalec na tem mestu v pisni obliki urejata tudi medsebojno razmerje glede te obveznosti.

Skladno z določili ZVOP-1 ima uporabnik pravico pri ponudniku preveriti pravilnost izvajanja varstva in obdelovanja osebnih podatkov. Uporabnik mora z zahtevo pregled prostorov in opreme napovedati vsaj pet delovnih dni vnaprej. Zaradi zavarovanja poslovne skrivnosti in drugih občutljivih podatkov ponudnika se pregled izvede ob prisotnosti pooblaščene osebe ponudnika oziroma na način, kot je opredeljen v varnostni politiki pogodbenega obdelovalca.

Varstvo osebnih podatkov

VII.
Uporabnik bo v bazo vključen šele po potrditvi s klikom na potrditveno povezavo v elektronskem sporočilu, ki bo poslano na njegov elektronski naslov.
Vsako elektronsko sporočilo, ki ga bo uporabnik prejel v sklopu elektronskega obveščanja (newsletter) s strani urednikov spletnega mesta www.visitcelje.eu, bo vsebovalo povezavo za odjavo s seznama prejemnikov sporočil.

Varstvo osebnih podatkov se izvaja skladno s 1. odstavkom 25. člena ZVOP-1. Osebni podatki so zavarovani v okviru pravnih, organizacijskih in ustreznih logično-tehničnih postopkov in ukrepov za preprečitev naključnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja podatkov, njihovih sprememb ali izgub ter nepooblaščene obdelave teh podatkov tako, da se:

varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami;

varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki;

preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih;

zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov;

omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni in vneseni v zbirko podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni podatki shranjujejo.

Končne določbe

VIII.
Ta Politika varstva zasebnosti in piškotkov velja od 30.09.2019 dalje.

Spletno mesto uporablja piškotke za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaših izkušenj. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih .

s tem dovoljujem uporabo podatkov za vse spodnje namene.