Grajska doživetja

Pomaknite navzdol

Obiščite celjski grad in pridite »špilat« grofe. Druženje z vitezi in dvornimi damami, srednjeveška pojedina, doživeto vodenje ali potovanje skozi čas vas popeljejo v srednji vek.

VR teleskop

VR teleskop na Starem gradu Celje VR teleskop na razgledni ploščadi VR teleskopu se vrti 360-stopinjska vsebina, ki se začne s pozicijo na razgledni ploščadi. Obogatena vsebina prikazuje viteško st...

Kostumirano vodenje po Starem gradu Celje

Zgodovino najvplivnejše vladarske dinastije vseh časov na Slovenskem lahko spoznate v družbi viteza ali dvorne dame.

AR-doživetje v Friderikovem stolpu

Friderikov stolp je simbol Celja, brez katerega si danes ni mogoče predstavljati vedute in razglednice Mesta grofov.

Plezaj kot grof

»PLEZAJ KOT GROF« Za ljubitelje plezanja so Planinsko društvo Celje – Matica, Mestna občina Celje in Celjski mladinski center uredili plezalni steni pod Starim gradom Celje. Plezalci imajo na voljo...

Ogledi Starega gradu Celje

Že vhod in obzidje največjega srednjeveškega gradu Slovenije dajeta slutiti, da vstopate v središče sage o Celjskih grofih. Že veste, da je bila Barbara Celjska, hči Hermana II. Celjskega, najvišje...

Grofovski sprejem

Pridite špilat grofe! Kaj pravite na to, da bi poslovnim partnerjem, prijateljem ali najbližjim pričarali srednjeveško slavo Celja? Glavno prizorišče je notranje dvorišče Starega gradu Celje z r...

Povitezitev

V srednjem veku je bil Stari grad Celje priča višku slave in moči Celjskih grofov. Grofje in vitezi so velike dosežke lahko praznovali, če niso bili ravno na bojišču. Ob posebnih priložnostih so na...

Srednjeveške grofovske pojedine

Pridite špilat grofe za mizo! Privoščite si srednjeveško pojedino, ki vam jo bomo organizirali in postregli, kot bi bili med najvidnejšimi člani slovite dinastije Celjskih grofov.

Poroke

Iščeta edinstveno zgodbo za svojo poroko?