Vodeni ogledi

Razišči

Spoznajte mesto grofov skozi oči izurjenih celjskih vodnikov, ki so odlični pripovedovalci zgodb. Rezervirajte svoje vodenje po Celju v turističnoinformacijskem centru.

Kostumirano vodenje po Starem gradu Celje

Zgodovino najvplivnejše vladarske dinastije vseh časov na Slovenskem lahko spoznate v družbi viteza ali dvorne dame.

Voden ogled starega mestnega jedra

Staro mestno jedro Celja skriva antično, srednjeveško in novejšo zgodovino.

Voden ogled Starega gradu Celje

Voden ogled Starega gradu Celje vam približa zgodovino najmogočnejše rodbine na slovenskem in razkrije zanimivosti in skrivnosti največjega slovenskega srednjeveškega gradu. Ogled z lokalnim vodnik...