0

Zaštita privatnosti

Valjanost, prihvaćanje i uporaba pravila zaštite privatnosti

I.
Pravila zaštite privatnosti i kolačića vrijede za sve koji se u skladu s Općim uvjetima poslovanja i uporabe web-mjesta: visitcelje.eu smatraju korisnicima te za cijelo web-mjesto, uključujući njegove podstranice.

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja upotrebljava odnosno posjećuje web-mjesto (dalje u tekstu: korisnik). Kupac je svaka pravna ili fizička osoba koja u skladu s Općim uvjetima poslovanja i uporabe web-mjesta sklopi jedan od ugovora (dalje u tekstu: kupac).

Uporabom web-mjesta korisnik potvrđuje da je suglasan s ovim pravilima zaštite privatnosti i uporabe kolačića.

Pružatelj usluga pridržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti promijeni bilo koju odredbu ovih Pravila zaštite privatnosti i uporabe kolačića. Korisnik se daljnjom uporabom web-mjesta slaže s promjenama.

Zaštita osobnih podataka odnosno privatnosti

II.
Korisnik se slaže da pružatelj usluga u svrhu svojeg poslovanja može prikupljati i obrađivati njegove osobne podatke koje je dostavio prilikom prijave.

Osobnim podacima prikupljenima na web-mjestu upravlja Zavod za kulturne priredbe i turizam Celeia Celje, kraće Zavod Celeia.
Svi podaci prikupljeni na web-mjestu obrađuju se u skladu s ovim Pravilima zaštite privatnosti i uporabe kolačića koji su javno dostupni na web-mjestu i vrijede od 30. 9. 2019. godine.

Pružatelj usluga (Zavod Celeia) i njegov ugovorni obrađivač (Numo) štite osobne podatke s kojima se upoznaju radi izvršenja odnosa između korisnika i pružatelja usluga ili u vezi s njim u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Zakon o varstvu osebnih podatkov).

Svrha prikupljanja osobnih podataka

III.
Pružatelj usluga i ugovorni obrađivač prikupljaju i obrađuju osobne podatke korisnika u svrhu obavještavanja korisnika o novostima i vijestima povezanim s turističkom djelatnošću destinacije Celje.

IV.
Web-mjesto prikuplja sljedeće osobne podatke: ime i prezime; ulicu, grad i poštanski broj, mjesto boravka; državu boravka, e-adresu.

Prilikom kupnje na web-mjestu s ponuđenim uslugama također se prikupljaju sljedeći podaci kupaca: željeni način odabira dostave (preuzimanje osobno ili poštom), eventualne napomene korisnika,
broj sudionika i njihova dobna skupina, jezik vođenja, mjesto polaska.

U skladu s Općim uvjetima poslovanja i uporabe web-mjesta visitcelje.eu pružatelj usluga ne prikuplja podatke koji se odnose na kreditne kartice jer te podatke prikupljaju isključivo pružatelji usluga plaćanja kreditnim karticama.

Upravljanje osobnim podacima, trajanje čuvanja podataka i njihova ugovorna obrada

V.
Podaci se pohranjuju u bazi kojom se upravlja u skladu s uredničkom politikom Zavoda Celeia i u skladu s pravilima sigurnosti izvođača tijekom trajanja odnosa između korisnika i pružatelja usluga i još 5 godina nakon prestanka njihova odnosa.

Korisnik može u svakom trenutku u pisanom obliku zahtijevati brisanje svojih podataka iz baze. Podaci se nakon brisanja više ne čuvaju u bazi. Pružatelj usluga o zahtjevu mora odlučiti u roku od 8 radnih dana. Korisnik daje zahtjev za brisanje svojih podataka tako da u primljenim e-novostima klikne na poveznicu za odjavu s popisa primatelja poruka ili da pošalje zahtjev za brisanje na adresu e-pošte info@visitcelje.eu.

VI.
Budući da moraju biti pitanja ugovorne obrade osobnih podataka između pružatelja usluga i ugovornog obrađivača uređena pisanim ugovorom, pružatelj usluga i ugovorni obrađivač na tom mjestu u pisanom obliku uređuju i međusobni odnos u vezi s tom obvezom.

U skladu s odredbama ZVOP-1 korisnik ima pravo kod pružatelja usluga provjeriti pravilnost provođenja zaštite i obrade osobnih podataka. Korisnik mora najaviti svoj dolazak najmanje 5 radnih dana unaprijed zahtjevom za pregled prostora i opreme. Zbog zaštite poslovne tajne i drugih osjetljivih podataka pružatelja usluga pregled se provodi u prisutnosti ovlaštene osobe pružatelja usluga, odnosno na način koji je utvrđen pravilima o sigurnosti ugovornog obrađivača.

Zaštita osobnih podataka

VII.
Korisnik će biti uključen u bazu tek nakon potvrđivanja klikom na poveznicu za potvrđivanje u e-poruci koja će biti poslana na njegovu e-adresu.
Svaka e-poruka koju korisnik primi u okviru e-obavještavanja (newsletter) od urednika web-mjesta www.visitcelje.eu sadržavat će poveznicu za odjavu s popisa primatelja poruka.

Zaštite osobnih podataka provodi se u skladu sa stavkom 1. članka 25. ZVOP-1. Osobni podaci zaštićeni su u okviru pravnih, organizacijskih i odgovarajućih logično-tehničkih postupaka i mjera za sprječavanje slučajnog ili namjernog neovlaštenog uništavanja podataka, njihovih izmjena ili gubitaka te neovlaštene obrade tih podataka tako da se:

štite prostori, oprema i softver sustava, uključujući ulazno-izlazne jedinice;

štiti aplikacijski softver kojim se obrađuju osobni podaci;

sprječava neovlašten pristup osobnim podacima prilikom njihova prijenosa, uključujući prijenos telekomunikacijskim sredstvima i mrežama;

osigurava učinkovit način blokiranja, uništavanja, brisanja ili anonimiziranja osobnih podataka;

omogućuje kasnije utvrđivanje vremena uporabe pojedinih osobnih podataka i njihova unosa u zbirku podataka te izvršitelja te radnje i to tijekom razdoblja na koje se pojedini podaci pohranjuju.

Završne odredbe

VIII.
Ova Pravila zaštite privatnosti i uporabe kolačića vrijede od 30.09.2019. godine.

Web stranica koristi kolačiće kako bi web stranica radila ispravno i poboljšala vaše iskustvo. Za više informacija pogledajte Politiku kolačića .

Ovime dopuštam korištenje podataka u sve niže navedene svrhe.